Föreställningar våren 2024

Vindängensalen / Esbo stad
Minns du MonAmi?
Spelperiod
oktober 2023
Vindängensalen / Esbo stad
Säg det i toner - allsångskonsert
Spelperiod
oktober 2023november 2023
Teater Nära – den lilla musikteatern
Sånger för små öron
Spelperiod
januari 2024december 2024
Teater Taimine
Skvaller
Spelperiod
november 2023december 2023