Föreställningar hösten 2023

Vindängensalen / Esbo stad
Minns du MonAmi?
Spelperiod
oktober 2023
Vindängensalen / Esbo stad
Säg det i toner - allsångskonsert
Spelperiod
oktober 2023november 2023
Spelperiod
november 2023maj 2024
Teater Taimine
Skvaller
Spelperiod
november 2023december 2023