Huvudbild för Dansens höst i det förnyade Teatermuseet
Bild: Petrelius / Teatermuseets arkiv

Dansens höst i det förnyade Teatermuseet

I januari firas finsks teater och den 150-åriga Finlands Nationalteater. Den finskspråkiga teatern fick sin början år 1869. Tre år senare grundades Suomalainen Teatteri, som senare ändrade sitt namn till Finlands Nationalteater. Utställningen "Publiken var vild av förtjusning" – Finlands Nationalteater 150 år ser tillbaka på Nationalteaterns årtionden genom olika teman. Nationalteatern har alltid speglat sin egen tid, tolkat det förflutna, men också blickat framåt. Historiska händelser, idéer och politik har återspeglats i Nationalteatern verksamhet på många sätt och också lett till oundvikliga motsättningar. Utställningen öppnas för publik 21 januari.

Vårens andra specialutställningen Djup rörelse – den finländska nutidsdansens internationella historia berättar den finländska moderna dansens intressanta historia från början av 1900-talet till 2000-talet. Dansen i Finland har alltid varit internationell. Konstnärerna har sökt utbildning, försörjning, inspiration och samarbete i utlandet.

Bekanta dig med museets utställningar samt verkstäder och annan verksamhet på vår webbadress eller följ med museet på Facebook, Instagram och Twitter

Medverkande

Tillgänglighet

Tillgänglig för rullstolsburna